Primăria Băile Herculane

  
  
  

2024

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 20.02.2024

HOTARARE  5 / 12.02.2024  Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a listei de investitii pe anul 2024

HOTARARE 4 / 12.02.2024 Privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 12.02.2024

HOTĂRÂRE 3 / 6.02.2024 privind preluarea unui post de asistent medical generalist din cadrul Gradinitei Floare de Colt Baile Herculane - Cresa in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane - Compartiment de Asistenta Medicala — Sanatate

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 6.02.2024

HOTĂRÂRE 2 / 11.01.2024 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona pe teritoriul oraşului Băile Herculane, în anul şcolar 2024-2025

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 11.01.2024

Hotarare nr. 1 / 4.01.2024 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pentru anul 2023, al Sectiunii de Dezvoltare, sursa A, in suma de 1.776.675,10 lei din excedentul bugetului local al Oraşului Băile Herculane

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 04.01.2024