Primăria Băile Herculane

  
  
  

2024

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 28.05.2024

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 14.05.2024

HOTARARE 29/ 19.03.2024 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2024 si modificarea Listei de investitii pe anul 2024

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 23.04.2024

HOTARARE 28/ 19.03.2024 de modificare a Hotărării nr. 74/ 14.12.2023 Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile şi a noii durate de finalizare a proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL "HERCULES" 

HOTARARE 27/ 19.03.2024 de modificare a Hotărârii nr. 79 14.12.2023 Privind aprobarea cheltuielilor necligibile şi a non durate de finalizare a proiectului "REABILITARE OBIECTE DE PATRIMONIU PENTRU PROMOVAREA TURISTICA A STATIUNII BAILE HERCULANE - POD DE PIATRA”  

HOTARARE 26/ 19.03.2024 Privind aprobarea participării orasului Băile Herculane în cadrul Proiectului „MODERNIZAREA REŢELEI DE BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE, DIN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - HUB COMUNA MĂRĂCINENI, JUDEŢUL BUZĂU” 

HOTARARE 25/ 19.03.2024 privind suportarea din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 40.962,36 lei, reprezentand valoare deviz lucrari racordare la reteaua de canalizare menajera a imobilului situat in strada Castanilor nr.25A, orasul Baile Herculane 

HOTARARE 24/ 19.03.2024 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 15 mp, inscrisa in C.F. nr.32757 Baile Herculane, nr.cadastral 32757, ce apartine domeniului public al orasului Baile Herculane si situat pe strada Cernei, in scopul exploatarii ca teren aferent constructiei chiosc comercial 

HOTARARE 23/ 19.03.2024 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren intravilan in suprafata de 560 mp, inscris in C.F. nr.33060 Baile Herculane, nr.cadastral 33060, ce apartine domeniului public al orasului Baile Herculane si situat in vecinatatea Hotelului Minerva, in scopul exploatarii ca parcare auto

HOTARARE 22/ 19.03.2024 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren intravilan in suprafata de 4508 mp, inscris in C.F. nr.33029 Baile Herculane, nr.cadastral 33029, ce apartine domeniului public al orasului Baile Herculane si situat in vecinatatea Hotelului Diana, in scopul exploatarii ca parcare auto 

HOTARARE 21/ 19.03.2024 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren intravilan in suprafata de 838 mp, inscris in C.F. nr.33059 Baile Herculane, nr.cadastral 33059, ce apartine domeniului public al orasului Baile Herculane si situat in vecinatatea Hotelului Afrodita, in scopul exploatarii ca parcare auto

HOTARARE 20/ 19.03.2024 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2024, pentru stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, acordat in baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune 

HOTARARE 19/ 19.03.2024 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate publica a orasului Baile Herculane, in suprafata de 96 mp, inscris in Cartea Funciara nr.32884 Baile Herculane, nr.cadastral 32884, situat in strada Zavoiului, pentru amenajare spatiu de agrement in aer liber si spatiu de joaca pentru copii 

HOTARARE 18/ 19.03.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Băile Herculane a imobilului înscris in C.F. nr.32410 Băile Herculane, compus din teren intravilan cu nr. cadastral 32410, în suprafaţă de 490 mp, si constructia cu nr. cadastral 32410-C1 Centrala termica, situat în oraşul Băile Herculane, strada Trandafirilor nr.5F 

HOTARARE 17/ 19.03.2024 de modificare a Hotararii Consiliului Local nr.50/24.08.2023 privind accesul gratuit la Sala de sport “Alexandru Duicu” pentru toti cetatenii orasului Baile Herculane, in scopul desfasurarii de activitati sportive 

HOTARARE 16/ 19.03.2024 privind aprobarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice ce vor fi organizate de orasul Baile Herculane in anul 2024

HOTARARE 15/ 19.03.2024 privind modificarea statului de funcţii din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Herculane

HOTARARE 14/ 19.03.2024 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fara personalitate juridica

HOTARARE 13/ 29.03.2024 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Baile Herculane nr.83 din 20.12.2023 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice ale Consiliului Local al orasului Baile Herculane, fara personalitate juridica 

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 29.03.2024

HOTARARE 9/ 19.03.2024 privind aprobarea acordarii unui suport alimentar elevilor din cadrul Liceului “Hercules” Băile Herculane, în cadrul Programului national “Masa sanatoasa”

HOTARARE 8 / 19.03.2024 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2024

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 19.03.2024

HOTARARE 7 / 26.02.2024 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ŞI EXTINDERE LICEUL ”HERCULES"

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 26.02.2024

HOTARARE  6 / 20.02.2024 privind exprimarea acordului Oraşului Băile Herculane in vederea obtinerii Licenţei de dare in administrare pentru exploatare a apelor minerale terapeutice din perimetrul Băile Herculane I, judetul Caras-Severin, respectiv perimetrul Traian(care include sondele Traian si 511H) si a perimetrului Neptun(care include Izvoarelele Neptun 2 si Neptun 3 si sondele Neptun 1+4) 

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 20.02.2024

HOTARARE  5 / 12.02.2024  Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a listei de investitii pe anul 2024

HOTARARE 4 / 12.02.2024 Privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 12.02.2024

HOTĂRÂRE 3 / 6.02.2024 privind preluarea unui post de asistent medical generalist din cadrul Gradinitei Floare de Colt Baile Herculane - Cresa in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane - Compartiment de Asistenta Medicala — Sanatate

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 6.02.2024

HOTĂRÂRE 2 / 11.01.2024 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona pe teritoriul oraşului Băile Herculane, în anul şcolar 2024-2025

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 11.01.2024

Hotarare nr. 1 / 4.01.2024 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pentru anul 2023, al Sectiunii de Dezvoltare, sursa A, in suma de 1.776.675,10 lei din excedentul bugetului local al Oraşului Băile Herculane

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 04.01.2024