Primăria Băile Herculane

  
  
  

2023

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 29.05.2023

HOTĂRÂRE Nr. 31 / 16.05.2023 privind modificarea Hotărârii nr. 14/ 21.02.2023 care a vizat modificarea Hotărârii nr. 56/ 29.06.2022 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL “HERCULES”

HOTĂRÂRE Nr. 30 / 16.05.2023 de modificare a Hotărârii nr. 88/24.1 1.2022 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „REABILITARE URBANĂ ÎN ORAȘUL BĂILE HERCULANE”

HOTĂRÂRE Nr. 29 / 16.05.2023 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a staţiunii Băile Herculane — Pod de piatră”

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 16.05.2023

HOTĂRÂRE Nr 28 / 27.04.2023 privind aprobarea participării oraşului Băile Herculane la Parteneriatul LEADER cu denumirea GAL "ASOCIAȚIA POARTA ALMĂJULUI”

HOTARARE Nr 27 / 27.04.2023 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate privata a orasului Baile Herculane, in suprafata de 99 mp, inscris in Cartea Funciara nr.32632 Baile Herculane, nr.cadastral 32632, situat in strada Castanilor

HOTARARE Nr 26 / 27.04.2023 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 9000 mp, inscrisa in C.F. nr.32659 Baile Herculane, nr.cadastral 32659, situata in apropierea platformei de depozitare a deseurilor inerte si vegetale, orasul Baile Herculane

HOTARARE Nr 25 / 27.04.2023 privind aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiei Plan Urbanistic Zonal Complex de Agrement, Baile Herculane strada Pecinisca, judetul Caras-Severin, beneficiar S.C. Marta Bacolux S.R.L. Craiova, documentatie elaborata de catre Biroul de Arhitectura — arhitect Trif Mariana

HOTĂRÂRE Nr 24 / 27.04.2023 privind darea in folosinta gratuita a Salii de sport „Alexandru Duicu” a orasului Baile Herculane catre Asociatia Club Sportiv Mundo Resita in scopul desfasurarii de activitati sportive si de selectare a grupelor de copii pentru activitati sportive

HOTĂRÂRE Nr 23 / 27.04.2023 privind darea în folosință gratuită a imobilului evidentiat în C.F. nr.32408 compus din teren având nr. cad. 32408, în suprafață de 374 mp si cladire cu nr. cad.32408-C1 in suprafata de 124 mp, cladire centrala termica(nefunctionala), situata in Baile Herculane, strada Pecinisca, proprietate publica a orasului Baile Herculane, catre Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Caras-Severin

HOTĂRÂRE Nr 22 /27.04.2023 privind aprobarea aderării oraşului Băile Herculane la Societatea Nationala de Cruce Rosie din România, Filiala Judeţului Caraş-Severin

HOTĂRÂRE Nr 21 /27.04.2023  privind validarea persoanei desemnate de primarul orasului Baile Herculane care sa deserveasca sistemul de supraveghere prin mijloace video si prelucrarea datelor cu caracter personal preluate si inregistrate in sistemul de monitorizare prin inregistrare video pe raza orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 20 / 27.04.2023 privind aprobarea aderării oraşului Băile Herculane la Asociaţia Europeană a Oraşelor Termale Istorice

HOTĂRÂRE Nr. 19 / 27.04.2023 privind Comunala, modificarea si aprobarea statului de funcţii cu din cadrul Serviciului Public de Gospodarie juridică personalitate, din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 18 / 27.04.2023 privind modificarea și aprobarea organigramei și a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Directiei de Asistență Socială și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fără personalitate juridică

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 27.04.2023

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 23.03.2023

HOTĂRÂRE Nr. 16 / 21.02.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Băile Herculane a terenului în suprafaţă de 2000 mp, situat în oraşul Băile Herculane, strada Gării, înscris in C.F. nr.32946 Băile Herculane, nr. cadastral 32946

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 06.03.2023

HOTARARE Nr. 15 / 21.02.2023 privind aprobarea Calendarului evenimentelor cuitural-artistice ce vor fi organizate de orasul Baile Herculane in anul 2023

HOTĂRÂRE Nr. 14 / 21.02.2023 pentru modificareaa Hotărârii nr. 56/ 29.06.2022 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL “HERCULES”

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 21.02.2023

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a listei de investitii pe anul 2023

HOTĂRÂRE Nr. 12 / 9.02.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului financiar la 31.12.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 09.02.2023

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 06.02.2023

HOTĂRÂRE Nr. 11 /26.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de catre persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE Nr. 10 /26.01.2023 privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru licitaţia publică de delegare prin concesionare a serviciului public de colectare şi transport a deșeurilor municipale precum și acordarea mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ” Caraş — Severin de a organiza licitaţia

HOTĂRÂRE Nr. 9 /26.01.2023 privind aprobarea valorii investițiilor aferente Oraşului Băile Herculane și a participării Oraşului Băile Herculane la cofinanţarea „ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin, în perioada 2014-2020”

HOTĂRÂRE Nr. 8 /26.01.2023 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona pe teritoriul oraşului Băile Herculane, în anul şcolar 2023-2024

HOTĂRÂRE Nr. 7 /26.01.2023 privind modificarea si aprobarea statului de funcţii din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 6 /26.01.2023 privind majorarea cu 10% a salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală al orașului Băile Herculane, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 5 /26.01.2023 privind majorarea cu 10% a salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în cadrul Directiei de Asistentă Socială și în cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fără personalitate juridică

HOTĂRÂRE Nr. 4 /26.01.2023 privind completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 3/31.01.2019 privind stabilirea indemnizaţiilor de demnitate publică și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Herculane și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, precum și din cadrul Direcției de Asistență Socială Băile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 3 /26.01.2023 privind aprobarea statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fără personalitate juridică

HOTĂRÂRE Nr. 2 /26.01.2023 privind modificarea și aprobarea. statelor de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HOTĂRÂRE Nr. 1 /26.01.2023 privind suplimentarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap din cadrul Direcției de Asistența Socială Băile Herculane

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 26.01.2023