Primăria Băile Herculane

  
  
  

2022

HOTĂRÂRE  NR.44 din 29.04.2022 de aprobare a proiectului 'Decontare documentații P.U.Z. si P.MUD și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂRE NR.43 din 29.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zona Vicol, intravilan Băile Herculane, Zona Vicol, UTR.3, 2,5, S-422643 mp, beneficiar Orașul Băile Herculane documentație elaborată de către Facultatea de Arhitectura și Urbanism, Universitatea Politehnica Timișoara, arh.Cătălina Bocan

HOTĂRÂRE NR.42 din 29.04.2022 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a orașului Băile Herculane; în suprafață de 125 mp, înscris în Cartea Funciara nr.31659 Băile Herculane; nr.cadastral 31659

HOTĂRÂRE NR.41 din 29.04.2022 privind modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.70/30.09.2021 privind dezmembrarea unei parcele de teren în suprafață de 3670 mp din terenul evidențiat în Cartea Funciara nr.30918 Băile Herculane, nr. cadastral 30918, în suprafață de 38.020 mp; teren situat în orașul Băile Herculane

HOTĂRÂRE NR.40 din 29.04.2022 privind dezlipirea unei parcele de teren în suprafața de 58 mp din terenul evidențiat în Cartea Funciara nr.207 cont.919 cont.1189 cont.1175 cont.1216 Pecinisca; nr. topografic %, în suprafața de 506 ha și 4285 mp; teren situat în orașul Băile Herculane

HOTĂRÂRE NR.39 din 29.04.2022 privind modificarea art.36 din Regulamentul privind autorizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport aprobat Hotărârea Consiliului Local nr.12/29.02.2008

HOTĂRÂRE NR.38 din 29.04.2022 privind modificarea tarifului pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, efectuat de Serviciul Public de Gospodărie Comunală din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE NR.37 din 29.04.2022 privind modificarea și aprobarea organigramei și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Direcției de Asistenta Socială și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al orașului Băile Herculane, fără personalitate juridică

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 29.04.2022

HOTĂRÂRE NR.36 din 05.04.2022 pentru aprobarea devizului general aferent investiției "Construire teren multifuncțional(15/24 metri), în orașul Băile Herculane, județul Caras-Severin" 

HOTĂRÂRE NR.35 din 05.04.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane pe anul 2022 și modificarea Listei de investiții pe anul 2022 

HOTĂRÂRE NR.34 din 31.03.2022 pentru aprobarea cererii de finanțare prin Programul National de Investiții Anghel Saligny a devizului general aferent Proiectului de înființarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, cu rețele inteligente, în orașul Băile Herculane, comuna Mehadia comuna Topleț, județ Caras Severin, în vederea depunerii în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny" 

HOTĂRÂRE NR.33 din 31.03.2022  privind aprobarea documentației tehnico-economice — faza „Studiu de fezabilitate" și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata în județul Caras-Severin, în perioada 2014 - 2020"

HOTĂRÂRE NR.32 din 31.03.2022 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA HERCULANE GAZ" 

HOTĂRÂRE NR.31 din 31.03.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre orașul Băile Herculane, comuna Mehadia si comuna Topleț pentru realizarea obiectivului de investiții Înființarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, cu rețele inteligente, în oral Băile Herculane, comuna Mehadia și comuna Topleț, județ Caras-Severin, în vederea depunerii documentatei în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny" 

HOTĂRÂRE NR.30 din 31.03.2022 privind completarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice ce vor fi organizate de orașul Băile Herculane în anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2022 

HOTĂRÂRE NR.29 din 31.03.2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe cu durata normală de utilizare consumată, aparținând patrimoniului orașului Băile Herculane 

HOTĂRÂRE NR.28 din 31.03.2022 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 125 mp, înscrisă în C.F. nr.31659 Băile Herculane, nr. cadastral 131659, situată în strada Pecinisca, orașul Băile Herculane 

HOTĂRÂRE NR.27 din 31.03.2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunala, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane 

HOTĂRÂRE NR.26 din 31.03.2022 privind modificarea și aprobarea statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Direcției de Asistentă Socială și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al orașului Băile Herculane, fără personalitate juridica 

HOTĂRÂRE NR.25 din 31.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane pe anul 2022 și modificarea listei de investiții pe anul 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 31.03.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 05.04.2022

PROCES VERBAL al Sedintei Consiliului Local Baile Herculane din 28.02.2022

HOTÅRÄRE NR. 24 din 28.02.2022 privind aprobarea cererii de parteneriat in cadrul proiectului cultural „Baia de Arhitectura editia V" dintre Asociatia Locus si Orasul Baile Herculane

HOTARARE NR. 23 din 28.02.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Baile Herculane

HOTARARE NR. 22 din 28.02.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Ecologica Baile Herculane S.R.L. pentru anul 2022

HOTARARE NR. 21 din 28.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al orasului Baile Herculane

HOTÅRÄRE NR. 20 din 28.02.2022  privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane

HOTĂRÂRE NR. 19 din 28.02.2022  privind modificarea si aprobarea statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fara personalitate juridica

HOTARARE NR.18 din 28.02.2022   privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane si a Listei de investitii pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 17 din 28.02.2022 privind aprobarea PLANULUI DE MONITORIZARE A EMISIILOR SI FACTORILOR DE MEDIU LA DEPOZITUL URBAN NECONFORM BAILE HERCULANE PENTRU ANUL 2022

HOTARARE NR. 16 din 28.02.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR 15  din 16.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane și a listei de investiții pe anul 2022

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului raportat la încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021

PROCES VERBAL al Sedintei Consiliului Local Baile Herculane din 16.02.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 16.02.2022

PROCES VERBAL al Sedintei Consiliului Local Baile Herculane din 14.02.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 14.02.2022

HOTĂRÂRE NR. 13 / 31.01.2022 privind modificarea articolului 6 al Hotărârii Consiliului Local nr.71/30.09.2021 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a orașului Băile Herculane, în suprafață de 6 mp, înscris în Cartea Funciară nr.32297 Băile Herculane, nr. cadastral 32297

HOTĂRÂRE NR. 12 / 31.01.2022 privind modificarea articolului 6 al Hotărârii Consiliului Local nr.62/31.08.2021 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a orașului Băile Herculane, în suprafața de 219 mp, înscris în Cartea Funciara nr.31755 Băile Herculane, nr. cadastral 31755

HOTĂRÂRE NR 11/31.01.2022 privind darea în folosință gratuită a sălii de sport „Alexandru Duicu" a orașului Băile Herculane în scopul asigurării pregătirii practice și sportive a polițiștilor din cadrul Politiei Orașului Băile Herculane și Secției 4 Politie Rurală Mehadia

HOTĂRÂRE NR.10 / 31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE NR. 9/ 31.01.2022 privind aprobarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice ce vor fi organizate de orașul Băile Herculane în anul 2022

HOTĂRÂRE  NR. 8 / 31.01.2022 privind reorganizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona pe teritoriul oraşului Băile Herculane, în anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂRE NR. 7 / 31.01.2022 privind declararea ca bun de uz și de interes public a terenului evidențiat în C.F. nr.32450 Băile Herculane nr.cadastral 32450, în suprafață de 3455 mp, situat în extravilanul orașului Băile Herculane, pct.Stoghir,în scopul amenajării unui cimitir orășenesc.

HOTĂRÂRE NR. 6 / 31.01.2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE NR.5 / 31.01.2022 privind modificarea și aprobarea organigramei și statelor de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Direcției de Asistență Socială și din cadrul Serviciilor Publice Locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fără personalitate juridică

HOTARARE NR. 4 / 31.01.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane pe anul 2021

HOTĂRÂRE NR. 3/ 31.01.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Băile Herculane pentru perioada 2021-2027 

PROCES VERBAL al Sedintei Consiliului Local Baile Herculane din 31.01.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 31.01.2022

HOTARÂRE NR. 1 / 12.01.2022 pentru modificarea hotarârii numărul 99/22.12.2021 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare Urbană a Orașului Băile Herculane”

HOTARÂRE NR. 2 / 12.01.2022 pentru modificarea și actualizarea hotarârii numărul nr. 100/22.12.2021

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 12.01.2022