Primăria Băile Herculane

  
  
  

CARIERE

 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI

PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN

 

ANGAJEAZA

ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI

 

                La nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin se desfasoara proiectul “ Team-UP:Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor” prin intermediul caruia DGASPC Caras-Severin angajeaza asisteni maternali profesionisti. Astfel, in vederea evaluarii capacitatii de a deveni asistent maternal profesionist, persoanele interesate pot depune cereri la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin, din Resita, Al. Trei Ape, nr.4 sau prin fax: 0255217048, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 07.11.2022

 

Compartiment Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice referent II in referent I

Compartiment Spatii Verzi – referent II in referent I

 

Compartiment Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice inspector de specialitate II in inspectro de specialitate I

ILIESCU VERONICA

89,00

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 09.11.2022.

 

Afisat azi:08.11.2022

 

 

           

Secretarul comisiei concurs

 


ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA
AL ORASULUI BAILE HERCULANE
Nr.1255/21.10.2022

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei functii contractuale de executie  din cadrul Compartiment Contabilitate, Gestiune si Achizitii Publice Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane

 

Organizează  examen de promovare in grad profesional a unor functii contractuale de executie din cadrul Compartiment Contabilitate, Gestiune si Achizitii Publice din inspector de specialitate II – in inspector de specialitate I după cum urmează:

CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ
DATA 07.11.2022
ORA 10,00
LOCUL

Sediul Serviciului Public de Gospodarie
Comunala al orasului Baile Herculane

 

Bibliografie:

- Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
- Legea - cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

 

            Rezultatul probei scrise se va face in data de 08.11.2022.
Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 09.11.2021.
Bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul
Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10
– persoana de contact Iacobici Violeta Veta – referent IA, telefon  0255/560 439 .


ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA
AL ORASULUI BAILE HERCULANE
Nr.1254/21.10.2022

 

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei functii contractuale de executie  din cadrul Compartiment Saptii Verzi si Compartiment Contabilitate,
Gestiune si Achizitii Publice, Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane

 

organizează  examen de promovare in grad profesional a unei functii contractuale de executie :

Compartiment Saptii Verzi din referent II – in referent I  
Compartiment Contabilitate, Gestiune si Achizitii Publice din referent II – in referent I , după
cum urmează:

CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ
DATA 07.11.2022
ORA 10,00
LOCUL

Sediul Serviciului Public de Gospodarie
Comunala al orasului Baile Herculane

 

Bibliografie:

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei şi barbaţi, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
         
   Rezultatul probei scrise se va face in data de 08.11.2022.
Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 09.11.2021.
Bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul
Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10
– persoana de contact Iacobici Violeta Veta – referent IA, telefon  0255/560 439 .


ROMANIA                                                                                                                    

JUDETUL CARAS SEVERIN                                                                                      

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA                                    

AL ORASULUI BAILE HERCULANE               

Nr.1120/09.09.2022

 

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei

functii contractuale de executie  din cadrul :

 • Compartiment Transport Public

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al  oraşului Băile Herculane organizează  examen de promovare in grad profesional a unor functii contractuale de executie din cadrul Compartiment Transport Public din sofer II – in sofer I  după cum urmează:

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

DATA

26.09.2022

ORA

10,00

LOCUL

Sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei şi barbaţi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatul probei scrise se va face in data de 26.09.2022.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de­­­­­­­­­­­­­­­­­ 27.09.2021.

Bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10 – persoana de contact Iliescu Veronica  – inspector II, telefon  0255/560 439 .

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .


R O M Â N I A 

JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN

ORAȘUL BĂILE HERCULANE

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

COMISIA DE CONCURS

  

 REZULTAT FINAL

 CONCURS 15.06.2022   respectiv 20.06.2022

 

Compartiment Contabilitate, Gestiune,  Achizitii Publice

 • Inspector de specialitate I – 1 post

 

Nr. crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

GRAMA MARIONIU ALEXANDRU

88,67

puncte

ADMIS

 Afisat azi: 23.06.2022


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 

  REZULTAT PROBA INTERVIU 

 CONCURS 20.06.2022

 

 Compartiment Contabilitate, Gestiune,  Achizitii Publice

 Inspector de specialitate I – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

GRAMA MARIONIU ALEXANDRU

89

ADMIS

 Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 22.06.2022.

 Afisat azi: 21.06.2022

 


ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
PRIMARIA BAILE HERCULANE
COMISIA DE CONCURS
NR. 12.205/20.06.2022

REZULTATE PROBA SCRISA

la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior din
data de 20.06.2022, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane,

personal contractual

Nr.
crt.
NUME SI PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. Tomescu Livia 86 ADMIS
2. Buru Dan 89 ADMIS
3. Doandes Laurentiu Adrian 79 ADMIS

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si Arhivarea
Documentelor in 24 de ore de la afisare.
Afisat astazi 20.06.2022, ora 14.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

  

 REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 15.06.2022

 

 Compartiment Contabilitate, Gestiune,  Achizitii Publice

 

 • Inspector de specialitate I – 1 post

 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

GRAMA MARIONIU ALEXANDRU

88,33

ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 17.06.2022

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 20.06.2022  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate

Afisat azi: 16.06.2022

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

Nr.831/09.06.2022

 

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 15.06.2022 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

 

 

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice
 • Inspector de specialitate I – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

Grama Marioniu Alexandru

804/03.06.2022

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, pana in data 10.06.2022, ora 11,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 15.06.2022  ora 10, la sediul sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

 

Afisat azi ; 09.06.2022, ora  8,00

 

SECRETAR COMISIE CONCURS 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

NR.11.811/08.06.2022

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE

la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut

un nivel de studii superior din data de 20.06.2022, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

 

Avand in vedere prevederile HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

11.649/06.06.2022

ADMIS

 

2.

11.650/06.06.2022

ADMIS

 

3.

11.722/06.06.2022

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 20.06.2022 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi  08.06.2022, ora 11,00.

 


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

NR.11.593/03.06.2022

 

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut

 un nivel de studii superior

 

             In baza prevederilor art.41 alin.4, alin.5 si alin.6 privind H.G. nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria oraşului Băile Herculane organizează în data de 20.06.2022, examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de cultura.

 Conditiile de desfasurare a examenului de promovare :

Examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut  un nivel de studii superior se va desfasura la sediul Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, astfel:

 • Proba scrisa 20.06.2022, ora 10,00

            Pentru inscrierea la examenul de promovare, candidatii vor depune la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor, dosarul de inscriere la examen, care va cuprinde:

1.Cererea de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

2.Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.

3.Copia diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată.

 Dosarul de concurs se depune de catre candidati, la sediul  Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului pe /la site-ul / avizierul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 03.06.2022 – 07.06.2022, ora 8,00 – 16,00.

Comisia de examen are obligatia de a selecta dosarele pe baza indeplinirii conditiilor de participare, in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a  dosarelor.

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea “admis” sau “respins”, insotita, dupa caz, de motivul respingerii, la sediul, precum si site-ul Primariei orasului Baile Herculane.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor si respectiv la proba scrisa, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In ziua examenului candidatul va avea asupra lui cartea de identitate.

            Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Rostescu Anisoara – consilier  superior, telefon  0255/560.439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

  

Bibliografie:  

 1. U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, partea a III-a, Titlurile IV – VII;
 2. U.G. nr.118/2006, privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr.2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.26/2008 privind protejarea patrimoniului immaterial, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul nr.471/1990 pentru aprobarea normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activitati artistice si distractive la care se percep tarife de intrare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 Bibliografie:  

 1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, partea a III-a, Titlurile IV – VII;
 2. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 2.062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. O.U.G. nr.118/2006, privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul nr.2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale;

Afisat astazi 03.06.2022, la ora 8:00 


ROMANIA                                                                                                                    

JUDETUL CARAS SEVERIN                                                                                      

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA                                    

AL ORASULUI BAILE HERCULANE               

Nr. 803/02.06.2022

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei

functii contractuale de executie  din cadrul :
- Compartiment Maturat Stradal
- Compartiment Transport Public

           

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane organizează
 examen de promovare in grad profesional a unei functii contractuale de executie din cadrul
Compartimentului Maturat Stradal din muncitor necalificat – in muncitor calificat IV si
Compartiment Transport Public din sofer II – in sofer I  după cum urmează:

CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ
DATA 17.06.2022
ORA 10,00
LOCUL

Sediul Serviciului Public de Gospodarie
Comunala al orasului Baile Herculane

 

Bibliografie:

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei şi barbaţi, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
            Rezultatul probei scrise se va face in data de 18.06.2022.
Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 19.06.2021.
Bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul
Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10
– persoana de contact Iliescu Veronica – inspector II, telefon  0255/560 439 .
e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  .

 

Afisat astazi 2.06.2022


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

PRIMĂRIA

COMISIA DE CONCURS

Nr.11.304/26.05.2022

 

 

REZULTATE  FINALE

 Privind rezultatul concursului din data de 26.05.2022 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad asistent din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

  

Nr. Crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

10.789/13.05.2022

74,5

83

157,5

ADMIS

*Numerele dosarelor candidaților în ordine descrescatoarea a punctajului final.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

11.301/26.05.2022

  

REZULTATE  INTERVIU

 la  interviul din data din data de 26.05.2022, ora 13,30 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad asistent din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

  

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

10.789/13.05.2022

83

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi:26.05.2022 , ora 14,30

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

­­­­­­­­­­11.286/26.05.2022

 

 REZULTATE  PROBA SCRISA

 la  concursul din data 26.05.2022 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad asistent din  cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

   

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

10.789/13.05.2022

74,5

ADMIS

 

Contestatie se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 26.05.2022,  ora 13,15


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei contractuale de executie  vacanta 

 

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 15.06.2022  pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante din  cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartimentului Contabilitatate, Gestiune, Achizitii Publice.
 • Inspector de specialitate I – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

15.06.2022

20.06.2022

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 06.06.2022, ora 14,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 Conditii specifice de participare:

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE I – 1post

- studii superioare atestate cu diploma de licenta 

- vechime in munca minim  – 5 ani 

- vechime in specialitatea studiilor  – nu necesita

 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 06.06.2022 ora 14,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  09.06.2022
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 10.06.2022
 • Sustinerea probei scrise in data de 15.06..2022, ora 10.00
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 16.06.2022
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 17.06.2022
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 20.06.2022, ora 10.00
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 21.06.2022
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 22.06.2022.
 • Rezultatele finale in data de 25.06.2022

 

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane  – persoana de contact Iliescu Veronica  - telefon: 0255/560.439.

BIBLIOGRAFIE INSPECTOR DE SPECIALITATE I

 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie public
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei şi barbaţi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

ATRIBUTIILE POSTULUI INSPECTOR DE SPECIALITATE I

- respectarea prevederilor Legii Nr. 98/19.05.2016 privind achizitile publice si a Hotararii nr.395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica;

- organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii Serviciului Achizitii si Investitii Publice;

- elaborarea precum si actualizarea, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale entitatii programul anual al achizitilor publice;

- aproba cumpararea produselor si servicilor prin achzitie directa cu respectarea legislatiei in vigoare;

- asigura cumpararea produselor si servicilor prin achizitie directa cu respectarea legislatiei in vigoare;

- realizeaza achizitile directe;

- verifica existenta si corectitudinea inscrisurilor din  referatelor de necesitate ;

- verifica evidenta pe coduri CPV a tuturor produselor si servicilor achizitionate;

- raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

- raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul serviciului;

- participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;

- completeaza programul anual al achizitiilor publice ori de cate ori este necesar;

- sigura stabilirea corecta a procedurilor de atribuire pentru produsele si serviciile ce urmeaza a fi achizitionate;

- intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinoirea/recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in Seap sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;

- elaboreaza si dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitilor publice;

- elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire si a documentelor–suport, in cazul organizarii unui concurs de solutii,a documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de specialitate;

- indeplineste obligatile referitoare la publicitate,astfel cum sunt acestea prevazute de lege ;

- aplica si finalizeaza procedurile de atribuire ;

- asigura elaborarea si transmiterea anunturilor de intentie, participare, atribuire si a invitatiilor de participare in SEAP;

- asigura comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, tuturor ofertantilor;

- verifica buna desfasurare a procedurilor de atribuire;

- asigura finalizarea documentatiei de atribuire, intocmirea dosarelor de achizitie si arhivarea acestora conform legislatiei in vigoare;

- verifica intocmirea, incheierea si urmarirea derularii contractelor  incheiate in urma procedurilor de achizitie finalizate;

- urmareste si verifica activitatea de dirigentie încredintata altor persoane fizice sau juridice pentru investitiile aflate în lista de investitii;

- intocmeste documentatia pentru cazurile de încredintare directa;

- asigura etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare: avizari proiecte, licitatie pentru adjudecari, finantare.

- urmareste si asigura verificarea, confirmarea situatiilor de lucrari si de plata si vizeaza facturile aferente.

- urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor executate corespunzator calitativ si cantitativ, conform legilor si normativelor in vigoare;

- impreuna cu compartimentul contabilitate intocmeste lista lucrarilor de investitii care urmeaza a fi continuate sau incepute, precum si dotarile si utilajele propuse a fi achizitionate.

- verifica situatiile de lucrari pentru lucrarile de reparatii din cadrul SPGC al orasului Baile Herculane si incadrarea in ofertele si documentatiile elaborate ulterior.

- sesizeaza Seful de Serviciu in vederea rezilierii, rezolutiunii sau anularii contractelor incheiate in situatia nerespectarii clauzelor contractuale sau constatarii nerespectarii dispozitiilor legale la intocmirea contractelor;

- aproba cumpararea produselor si serviciilor prin achizitie directa cu respectarea legislatiei in vigoare;

- asigura cumpararea produselor si serviciilor prin achizitie directa cu respectarea legislatiei in vigoare;

- elaborarea procedurilor operationale pe Compartimentul Achizitii Publice;

- asigura intocmirea si inaintarea ritmica, catre Compartimentul Contabilitate a documentelor de plata prevazute de legislatia in vigoare;

- asigura organizarea si desfasurarea licitatiilor in conformitate cu cerintele legii;

- propune spre aprobare membrii comisiei de evaluare a ofertelor;

- elaborarea procedurilor operationale pe Compartimentul Achizitii si Investitii Publice

- identificarea riscurilor din cadrul Compartimentul Achizitii si Investitii Publice

- evaluarea riscurilor , prin masurarea probabilitatii de aparitie si a impactului asupra activitatilor din cadrul obiectivelor .

- ierarhizarea si prioritizarea riscurilor in functie de toleranta la risc

- revizuirea si raportarea periodica a situatiei riscurilor

- completeaza Registrul de Riscuri

- elaborarea de proceduri care sa acopere totalitatea proceselor si activitatilor semnificative desfasurate in cadrul Compartimentul Achizitii si Investitii Publice conform anexei 2b la Ordinul 200/2016

- identificarea ,evaluarea si gestionarea riscurilor in conformitate cu prevederile legale si a dispozitilor emise de conducatorul unitatii.

- monitorizeaza modul de aplicare si respectare a principiilor si a normelor de conduita de catre personalul contractual si intocmeste rapoarte si analize cu privire la acestea;

 - desfasoara activitatea de consiliere etica, pe baza solicitarii scrise a personalului contractual sau la initiativa sa atunci cand personalul contractual nu i se adreseaza cu o solicitare, insa din conduita adoptata rezulta nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

- elaboreaza analize privind cauzele, riscurile si vulnerabilitatile care se manifesta in activitatea personalului contractual din cadrul autoritatii sau institutiei publice si care ar putea determina o incalcare a principiilor si normelor de conduita, pe care le inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice, si propune masuri pentru inlaturarea cauzelor, diminuarea riscurilor a vulnerabilitatilor;

- organizeaza sesiuni de informare a personalului contractual cu privire la normele de etica, modificari ale cadrului normativ in domeniul eticii si integritatii sau care instituie obligatii pentru autoritatile si institutiile publice pentru respectarea drepturilor cetatenilor in relatia cu administratia publica sau cu autoritatea sau institutia publica respectiva;

- semnaleaza practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la incalcarea principiilor si normelor de conduita in activitatea personalului contractual;

- analizeaza sesizarile reclamatiile formulate de cetateni si de ceilalti beneficiari ai activitatii autoritatii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia directa cu cetatenii si formuleaza recomandari cu caracter general, fara a interveni in activitatea comisiilor de disciplina;

- poate adresa in mod direct intrebari sau aplica chestionare cetatenilor si beneficiarilor directi ai activitatii autoritatii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia cu publicul, precum si cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau institutia publica respectiva.

- responsabil cu completarea, actualizarea si modificarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice derulate de entitate privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.

- indeplineste orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii;

 

Afisat astazi 20.05.2022, ora 13:00

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

Nr.10.995/19.05.2022

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE

la  concursul  organizat in data de  26.05.2022, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector,

clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

 

 Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs intrunita in data de  19.05.2022, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

2.

10.789/13.05.2022

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare.

Candidata/ul declarant/a admis/a se va prezenta in data de 26.05.2022 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi  19.05.2022, ora 13,00


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

9858/26.04.2022

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 26.05.2022  pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad asistent din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare –

1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

26.05.2022

31.05.2022

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

 

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 26.04.2022 – 16.05.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice de participare la concurs

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 1 an

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

8186/17.03.2022

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de conducere  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 18.04.2022  pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacanta de Arhitect Sef gradul II din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, după cum urmează:

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

18.04.2022

21.04.2022

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 17.03.2022 – 05.04.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice de participare la concurs

- studii de arhitect diplomat, urbanist diplomat, sau de conductor arhitect, precum si de de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economica in constructii, absolventi ai cursurilor de formare profesionala continua de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii contructiilor, in conformitate cu prevederile art. 36^1 lit.b din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare,

- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 5 ani

-  în situaţia în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef de la nivelul oraşelor şi comunelor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru participarea la concurs şi a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 3 ani;

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 

 

BIBLIOGRAFIE / TEMATICA

  

 1. . Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Hotărârea nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modifcările şi completările ulterioare;
  10. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare;
  11. Hotărârea nr.343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
  12. Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
  13. Legea nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  14. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  15. Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  16. Hotărârea nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordin nr. M.30/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  18.Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 1. Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanţă deosebită.
 2. Prezintă primarului rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică şi de amenajarea teritoriului,in vederea informarii Consiliului Local, la solicitarea acestuia.
 3. Informează Consiliul local la solicitarea primarului despre măsurile ce trebuie luate pentru materializarea proiectelor de urbanism.
 4. Face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în probleme specifice activităţii.
 5. Semnează Certificate de urbanism, Autorizaţii de construire şi Autorizaţii de demolare.
 6. Aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară.
 7. Aprobă propunerile pentru participarea la cursurile de perfecţionare a subordonaţilor.
 8. Susţine proiectele de Hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi răspunde la interpelări.
 9. Participă la şedinţele Consiliului local la solicitarea Primarului, unde prezintă materialele legate de

domeniul de activitate.

 1. Primeşte şi repartizează corespondenţa şi urmăreşte soluţionarea acesteia în termenul legal si dispoziţii ale Primarului.
 2. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de pastrarea secretului datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;
 3. Raspunde de realizarea la timp a atributiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor

aprobate sau dispuse de conducerea institutiei;

13.Propune norme si metode de imbunatatire a derularii activitatii serviciului;

 1. Respecta si aplica legislatia in vigoare.

15.Intocmeste fisa postului salariatilor din subordine.

 

In domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului:

 1. Supravegheaza aplicarea prevederilor Planului de Urbanism General si ale Regulamentului local de

urbanism precum si Planurile de Urbanism Zonale aprobate.

 1. Coordoneaza receptia constructiilor autorizate conform legii in vederea stabilirii valorii impozabile

si regularizarii taxelor de autorizare.

 1. Analizeaza sesizarile cetatenilor, agentilor economici si institutiilor privind problemele legate de

dezvoltarea urbanistica a localitatii.

 1. Analizeaza si repartizeaza spre executare autorizatii de racorduri de orice fel.
 2. Propune nominal proiectele de urbanism necesare teritoriului administrativ al orasului.
 3. Urmăreşte starea construcţiilor, monumentelor de arhitectură şi a zonelor de rezervaţii şi protecţie de arhitectură.
 4. Semneaza certificate de urbanism pentru: evidenţieri, dezmembrări, certificare intravilan, nomenclatură stradală, adresă, pentru întocmirea de documentaţii de urbanism.

12.Propune modalităţi de rezolvare la sesizările cetăţenilor referitoare la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului.

 1. Întocmeşte referate şi face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
 2. Asigură arhivarea actelor care le instrumentează.

10.Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de urbanism şi

amenajarea teritoriului.

 1. Eliberează Autorizaţii de construire pentru:

-  lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel;

- lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări,indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecţie;

-lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie,dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de

spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

-foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere,balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

- construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

- organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;

- lucrări cu caracter provizoriu: tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame.

 1. Eliberează autorizaţii de desfiinţare şi certificate de urbanism pentru lucrările menţionate mai sus.
 2. Eliberează avize către Consiliul Judeţean privind lucrările care se realizează pe terenuri care

depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale, sau investiţii care se aprobă de către Guvern cu

excepţia lucrărilor de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice,

exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol precum şi alte exploatări.

 1. Elibereaza avize de oportunitate in vederea elaborarii planurilor urbanistic zonale;
 2. Aduce la cunoştinţa persoanelor interesate autorizaţiile eliberate.
 3. Propune studii de amenajarea teritoriului, urmand aplicarea acestora dupa aprobarea autoritatilor

locale.

 

In domeniul disciplinei in constructii:

 1. Verifica prin personalul specializat lucrarile de construire, reconstruire, modificare, extindere si

reparare a cladirilor aflate in curs de executie , inclusiv a imprejmuirilor.

 1. Verifica prin personalul specializat lucrarile executate fara autorizatie de construire sau realizate cu

incalcarea prevederilor acesteia.

 1. Verifica prin personalul specializat lucrarile cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii

de afisaj, firme si reclame.

 1. Verifica prin personalul specializat constructiile si amenajarile provizorii de santier necesare lucrarilor de baza , daca nu au fost autorizate odata cu acestea.
 2. Rezolvă sesizările cetăţenilor referitore la probleme de autorizări şi disciplină în construcţii.
 3. Asigură respectarea disciplinei în construcţii.
 4. Semneaza, când este cazul, procesele verbale de contravenţie conform legii. constatate şi modul de soluţionare.
 5. Ţine evidenţa actelor ce le instrumentează: certificate de urbanism, autorizaţii de construire desfiinţare, procese verbale la terminarea lucrărilor şi proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.
 6. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
 7. Transmite Serviciului Economic, Serviciului Impozite şi Taxe Locale, listele cu procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor.

11.Initiaza, coordoneaza din punct de vedere tehnic elaborarea,avizeaza si propune spre aprobare startegiile de dezvoltare teritoriala urbane ,precum si documentatile de amenajare a teritoriului si de urbanism

 1. Convoaca si asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

13.Urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane

 1. Asigura gestionarea ,evidenta si actualizarea documentatilor de urbanism

15.Transmite periodic Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sirtuatile cu privire la evidenta si actualizarea documentatilor de urbanism

 1. Organizeaza si coordoneaza constituirea si dezvoltarea bancilor/bazelor de date urbane.

 


 

R O M Â N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
ORAŞUL BĂILE HERCULANE
P R I M Ă R I A
NR. 7.714/07.03.2022

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie vacanta

 

Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 07.04.2022 pentru ocuparea
unei functii publice de executie vacanta de inpector, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:
- Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare –
1 post
CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA 07.04.2022 12.04.2022
ORA 10,00 10,00
LOCUL Primăria oraşului
Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului
Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la
data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre
07.03.2022 – 28.03.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.
Conditii generale de participare la concurs:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea
stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie,
respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate
în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu

exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile
legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia specifică.
Conditii specifice de participare la concurs
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 1 an
DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.
.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei
de concurs.
Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi
si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, -
Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie
Monica – consilier superior, telefon 0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul
institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

PRIMAR,
MICLAU CRISTIAN

BIBLIOGRAFIE / TEMATICA

1. Constitutia Romaniei, republicată.
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (republicată), cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările
ulterioare.
7. Ordinul nr. 494/2021 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate
întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului
finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
8. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare.
10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
11. Hotararea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în
interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

 


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

PRIMĂRIA

COMISIA DE CONCURS

Nr.6.780/14.02.2022

  

REZULTATE  FINALE

 privind rezultatul concursului din data din data de 11.02.2022, la examenul de promovare în grad profesional,

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Herculane

 

Nr. Crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

5.536/17.01.2022

80,65

      100

180,65

ADMIS

*Numele si prenumele candidaților în ordine descrescătoare a punctajului final.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

­­­­­­­­­­­­­­­­­­6742/11.02.2022

 

REZULTATE  PROBA SCRISA

  la examenul de promovare în grad profesional, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului

orașului Băile Herculane, din data de 11.02.2022

 

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

5.536/17.01.2022

80,65

ADMIS

 

Contestațiile se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare și arhivarea documentelor în 24 de ore de la afișare.

Candidații declarați admiși se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primăriei orașului Băile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afișat azi 11.02.2022,  ora 11,45


 ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

6745/11.02.2022

REZULTATE  INTERVIU

 La  interviul din data din data de 11.02.2022, ora 12,00 la examenul de promovare în grad profesional,

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Herculane

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

5.536/17.01.2022

100

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație la Compartimentul Resurse Umane, în 24 de ore de la afișare .

Afișat azi: 11.02.2022, ora 13,00.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

Nr.6.767/11.02.2022

 

ANUNȚ

de selecție de recenzori pentru realizarea activităților aferente

recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE HERCULANE

ANGAJEAZĂ:

Un număr de 2 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  orașul Băile Herculane

MODALITATEA DE ANGAJARE:

 • Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de DJS Caraș-Severin: februarie-martie 2022
 • Colectarea datelor în teren: 14 martie – 15 mai 2022 (autorecenzarea asistata)

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Băile Herculane

CONDIȚII ANGAJARE:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu)
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete
 • Să nu aibă cazier judiciar;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

ATRIBUȚIILE RECENZORILOR

 CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică);