Primăria Băile Herculane

  
  
  

MARTIE

Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 07.03.2018


FEBRUARIE

HOTARARE privind aprobarea Calendarului privind evenimentele festive si comemorative organizate de Orasul Baile Herculane in anul 2018

HOTARARE pentru aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate...locuite ANL

HOTARARE privind cofinantarea proiectului...REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL CARAS-SEVERIN...2014-2020

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 26.02.2018

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2018

HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Baile Herculane a doamnei Dinulescu Maria

HOTARARE prin care se ia act de demisia consilierului local dl. Popescu Raul...

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 15.02.2018

HOTARARE avand ca obiect modificarea prevederilor statutare privind SC BH PRIM TRANS SRL si modificarea organigramei...

HOTARARE privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii a serviciului de transport public local de persoane in orasul Baile Herculane

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 06.02.2018


IANUARIE

HOTARARE privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren

HOTARARE privind aprobarea inchirierii in vederea valorificarii a unei parcele de teren prin licitatie publica

HOTARARE privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona pe teritoriul orasului Baile Herculane

HOTARARE privind punerea la dispozitie catre R.N.P.Romsilva - A.P.N.D.V.C. a doua suprafete de teren in suprafata de 36mp fiecare...

HOTARARE privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali ai orasului Baile Herculane

HOTARARE privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului...pentru anul 2018

HOTARARE privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al orasului Baile Herculane"

HOTARARE privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale...Vremescu Cristian...in perioada 01.01.2017-31.12.2017

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.01.2018

HOTARARE privind aprobarea atribuirii delegarii serviciului de transport public local...pana la data finalizarii procedurii de achizitie publica

HOTARARE privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public...

Dispozitie prinvind convocarea sedintei de îndată a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 17.01.2018

HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor T.E. pt. proiectul DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE...

Dispozitie prinvind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 09.01.2018

HOTARARE privind aprobarea DALI..."Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistica a Statiunii Baile Herculane-Pod de Piatra"

HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2017...in suma de 22.475,08 lei din excedentul bugetului local

Dispozitie prinvind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 08.01.2018

Dispozitie prinvind convocarea sedintei de îndată a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 03.01.2018