Primăria Băile Herculane

official website

  
  
  

2017

NOIEMBRIE

Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 10.11.2017

Dispozitie prinvind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 10.11.2017


OCTOMBRIE

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 31.10.2017

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.10.2017

HOTARARE privind aprobarea DALI pentru proiectul "Reparatii strazi si parcaje str. Trandafirilor Zona 1 si Zona 2, judetul Caras-Severin"

Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 17.10.2017

Dispozitie prinvind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 17.10.2017 ora 16


SEPTEMBRIE

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 29.09.2017

HOTARARE privind aprobarea lucrarilor de dezafectare a cosului de fum si a zidurilor centralei termice din Zona Fabrica de Paine

HOTARARE privind aprobarea DALI...proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane, judetul Caras-Severin"

HOTARARE privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice

HOTARARE avand ca obiect revocarea HCL 54/29.06.2017

HOTARARE privind aprobarea unui Protocol de colaborare..."Cenaclul Domogled" 

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim.III 2017

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului CL al orasului BAile Herculane in Consiliului de Administratie al Gradinitei "Floare de colt"

HOTARARE privind desemnarea reprezentantilor CL al orasului BAile Herculane in Consiliului de Administratie al Liceului Hercules

HOTARARE privind alocarea unor resurse bugetare pentru cofinantarea...participarea echipei ACS BAile Herculane in Campionatul National de Hambal - junioare

HOTARARE privind alocarea unor resurse bugetare pentru cofinantarea evenimentului educational "Planetariu mobil"

HOTARARE privind aprobarea unui acord de parteneriat..."Asociatia tinerilor din Herculane"..."Baile Neptun incotro?"...

HOTARARE privind aprobarea unui acord de parteneriat incheiat intre Consiliul Judetean si Orasul Baile Herculane...pt. "Festivalul Rachiei si a Bucatelor...


AUGUST

HOTARARE privind aprobarea asigurarii cofinantarii pentru proiectul "Fazarea...cod SMIS 2014-105956

HOTARARE privind rezilierea contractului de asociere in participatiune incheiat cu SC MARASOLCA SRL

HOTARARE privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice...

HOTARARE privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali ai orasului Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea efectuarii documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie DALI la proiectele cuprinse in PNDL 2017

HOTARARE privind aprobarea efectuarii documentatiei de achizitii publice la proiectul finantat prin POR 2014-2020 7.1

HOTARARE privind aprobarea asigurarii cofinantarii orasului Baile Herculane pentru proiectul "Fazarea...cod SMIS 2014-105956

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 31.08.2017

 

Dispozitie prinvind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 24.08.2017

HOTARARE privind stabilirea modului de desfasurare a evenimentului "Zilele Orasului Baile Herculane - editia 2017" 


IULIE

HOTARARE privind punerea la dispozitie in mod gratuit a locatiei pentru sustinerea recitalurilor folclorice de catre interpreti profesionisti

HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Orasului Baile Herculane, al dl. Popescu Raul

HOTARARE prin care se ia act de demisia consilierului local dl. Radoi Ilie si vacantarea mandatului

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 20.07.2017

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim.III al Orasului Baile Herculane pe anul 2017

Dispozitie prinvind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 11.07.2017


IUNIE

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim.II al Orasului Baile Herculane

HOTARARE privind inscrierea provizorie in cartea funciara a unei suprafete de 2254mp in domeniul public al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului...

HOTARARE privind actualizarea inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Baile Herculane

HOTARARE privind modificarea si completarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al Orasului Baile Herculane

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 29.06.2017

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim.II...

Dispozitie prinvind convocarea sedintei de îndată a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 22.05.2017


MAI

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim.II...

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului...

HOTARARE privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a contributiei de 2% ...la proiectul POR 3.1b

HOTARARE privind modificarea HCL nr.12/29.02.2016 in sensul modificarii termenului de valabilitate a documentatiei PUG

HOTARARE privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. B.H. Prim-Trans SRL...suplimentarea obiectului de activitate al societatii

HOTARARE privind darea in administrare catre ADI INTERCOM DESEURI Caras-Severin...bunuri achizitionate prin programul PHARE 2004

HOTARARE privind darea in administrare catre Consiliul Judetea Caras-Severin a unor bunuri...achizitionate prin programul PHARE 2004

HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 86/03.09.2010 in sensul rezilierii Contractului de prestare a activitatii de maturat stradal...

HOTARARE privind alocarea unor resurse bugetare pentru cofinantarea unui numar de doua evenimente culturale si sportive

HOTARARE privind punerea la dispozitie in mod gratuit a locatiei pt. desfasurarea evenimentului "Festivalul Pinul Negru de Banat-editia a XIII-a"...

HOTARARE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al orasului Baile Herculane pe anul 2016

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 26.05.2017


APRILIE

Hotarare privind alocarea unor resurse bugetare pentru cofinantarea unui numar de cinci evenimente culturale si sportive

Hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului compus din 1/2 din totalul...

Hotarare privind imputernicirea Primarului in sustinerea apararilor Consiliului Local in litigiul cu...

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 27.04.2017

HOTARARE privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului

HOTARARE privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

Dispozitie prinvind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 07.04.2017

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2017

Dispozitie prinvind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 03.04.2017


MARTIE

HOTARARE privind aprobarea inchirierii unor locuri de parcare

HOTARARE privind dezlipirea unei suprafete de teren

HOTARARE privind organizarea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu pe str. Castanilor

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Baile Herculane in AGA SC B.H. PRIM-TRANS SRL

HOTARARE privind modificarea HCL 82/29.11.2013

HOTARARE privind aprobarea unor beneficii de asistenta sociala

HOTARARE privind aprobarea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor...in cadrul Gradinitei Floare de Colt

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HOTARARE privind aprobarea Listei de repartizare locuinte ANL

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indiatorilor pentru obiectivul "Reparatii strazi, alei si amenajare parc str. Trandafirilor, Piata Agroalimentara si zona blocuri ANL judetul Caras-Severin"

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indiatorilor pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Liceul Hercules"

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indiatorilor pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare strada Siminicea"

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indiatorilor pentru proiectul "Reabilitare, modernizare si dotare Piata Agroalimentara"

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 30.03.2017


FEBBRUARIE

HOTARARE privind aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate...in repartizarea locuintelor ANL

HOTARARE privind modificarea HCL 79/30.10.2014

HOTARARE privind aprobarea concesionarii unei parcele de teren catre Buzner Maria

HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii in vederea desfasurarii de activitati comerciale lucrative

HOTARARE privind modificarea actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Intercom Deseuri -

HOTARARE privind aprobarea Suplimentului la Regulamentul de transport public local in orasul Baile Herculane

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului (Pavilionul II) Hotel Decebal

HOTARARE privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona pe teritoriu orasului B. H.

HOTARARE privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 23.02.2017

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele: Reabilitare DJ608


IANUARIE

HOTARARE privind aprobarea inchirierii unei parcele de teren de 400 mp catre SC RESTAURANT BACOLUX SRL

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire Complex Turistic si Anexe" - Str. Castanilor

HOTRARE privind aprobarea dezlipirii unor parcele de teren 

HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate a primarului

HOTARARE privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale_2

HOTARARE privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale_1

HOTARARE privind subventionarea in efectul legii a costului pentru transportul local de calatori

HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pentru anul 2016

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Baile Herculane din data de 12.01.2017