Primăria Băile Herculane

official website

  
  
  

2017

MAI

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 26.05.2017

APR

Hotarare privind alocarea unor resurse bugetare pentru cofinantarea unui numar de cinci evenimente culturale si sportive

Hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului compus din 1/2 din totalul...

Hotarare privind imputernicirea Primarului in sustinerea apararilor Consiliului Local in litigiul cu...

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 27.04.2017

HOTARARE privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului

HOTARARE privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

Dispozitie prinvind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 07.04.2017

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2017

Dispozitie prinvind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 03.04.2017

MAR

HOTARARE privind aprobarea inchirierii unor locuri de parcare

HOTARARE privind dezlipirea unei suprafete de teren

HOTARARE privind organizarea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu pe str. Castanilor

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Baile Herculane in AGA SC B.H. PRIM-TRANS SRL

HOTARARE privind modificarea HCL 82/29.11.2013

HOTARARE privind aprobarea unor beneficii de asistenta sociala

HOTARARE privind aprobarea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor...in cadrul Gradinitei Floare de Colt

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HOTARARE privind aprobarea Listei de repartizare locuinte ANL

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indiatorilor pentru obiectivul "Reparatii strazi, alei si amenajare parc str. Trandafirilor, Piata Agroalimentara si zona blocuri ANL judetul Caras-Severin"

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indiatorilor pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Liceul Hercules"

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indiatorilor pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare strada Siminicea"

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indiatorilor pentru proiectul "Reabilitare, modernizare si dotare Piata Agroalimentara"

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 30.03.2017

FEB

HOTARARE privind aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate...in repartizarea locuintelor ANL

HOTARARE privind modificarea HCL 79/30.10.2014

HOTARARE privind aprobarea concesionarii unei parcele de teren catre Buzner Maria

HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii in vederea desfasurarii de activitati comerciale lucrative

HOTARARE privind modificarea actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Intercom Deseuri -

HOTARARE privind aprobarea Suplimentului la Regulamentul de transport public local in orasul Baile Herculane

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului (Pavilionul II) Hotel Decebal

HOTARARE privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona pe teritoriu orasului B. H.

HOTARARE privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 23.02.2017

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele: Reabilitare DJ608


IAN

HOTARARE privind aprobarea inchirierii unei parcele de teren de 400 mp catre SC RESTAURANT BACOLUX SRL

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire Complex Turistic si Anexe" - Str. Castanilor

HOTRARE privind aprobarea dezlipirii unor parcele de teren 

HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate a primarului

HOTARARE privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale_2

HOTARARE privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale_1

HOTARARE privind subventionarea in efectul legii a costului pentru transportul local de calatori

HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pentru anul 2016

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Baile Herculane din data de 12.01.2017