Primăria Băile Herculane

official website

  
  
  

material publicat in 03.01.2018

DEZBATERE PUBLICĂ

În data de 10.01.2018 începând cu ora 12,

Primăria Băile Herculane va organiza dezbaterea publică cu tema,

"Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Băile Herculane", precum și  "Regulament de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al orașului Băile Herculane" sunt invitați să participe comercianții, cetățenii precum și toți cei interesați de temele supuse dezbaterii. Dezbaterea publică va avea loc în sala de consiliu din cadrul Primăriei Băile Herculane str. Mihai Eminescu nr.10.
Materialul supus dezbaterii poate fi consultat aici:
a) "Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Băile Herculane"
 pdf download
b) "Regulament de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al orașului Băile Herculane"
pdf download

informații suplimentare puteți afla la numărul de tel. 0255-560439 


DEZBATERE PUBLICĂ 

în data de 27.09.2017 începând cu ora 10, Primăria Băile Herculane va organiza dezbaterea publică cu tema,

"Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local la nivelul Orașului Băile Herculane", sunt invitați să participe reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, asociații, fundații și cei interesați în a primi finanțări nerambursabile de la bugetul local. Dezbaterea publică va avea loc în sala de consiliu din cadrul Primăriei Băile Herculane str. Mihai Eminescu nr.10. Materialul supus dezbaterii poate fi consultat aici: http://primaria-baileherculane.ro/pdf/regulament%20finantare%20nerambursabila.pdf

ANUNȚ DE PRESĂ

PRIVIND SUPUNEREA ÎN CONSULTARE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE INVESTIȚII:

„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STAȚIUNEA BĂILE HERCULANE”

Data publicării: 19.05.2017

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și a Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare se supune consultării publice de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Băile Herculane proiectul „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Stațiunea Băile Herculane”.

Fișa de proiect cu descrierea proiectului de investiții propus poate fi consultantă la sediul primăriei Orașului Băile Herculane, adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 10, Băile Herculane, județul Caraș-Severin, la avizier și pe pe website-ul: http://primaria-baileherculane.ro/ în perioada: 19.05.2017 – 04.07.2017.

Propunerile, observațiile sau sugestiile cu privire la proiectul de investiție propus pot fi depuse la Registratura primăriei Orașului Băile Herculane sau pot fi transmise prin e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 04.07.2017.

În data de 05.07.2017 Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Băile Herculane va organiza împreună cu entitățile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative,  reprezentanți ai societății civile, mediul de afaceri etc.) o întâlnire în vederea finalizării consultării publice și a susținerii cu investiții ulterioare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Stațiunea Băile Herculane”.

Mai multe informații puteți obține de la persoana de contact:

Nume, prenume: Nasta Dan

Telefon: 0255-560439

E-mail: email

Fișa proiectului poate fi descărcată și consultată aici: pdf download


 

ANUNȚ DE PRESĂ

PRIVIND SUPUNEREA ÎN CONSULTARE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE INVESTIȚII: „Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Stațiunii Băile Herculane

 

Data publicării: 19.05.2017

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și a Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare se supune consultării publice de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Băile Herculane proiectul „Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Stațiunii Băile Herculane”.

Fișa de proiect cu descrierea proiectului de investiții propus poate fi consultantă la sediul primăriei Orașului Băile Herculane, adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 10, Băile Herculane, județul Caraș-Severin, la avizier și pe pe website-ul: http://primaria-baileherculane.ro/ în perioada: 19.05.2017 – 04.07.2017.

Propunerile, observațiile sau sugestiile cu privire la proiectul de investiție propus pot fi depuse la Registratura primăriei Orașului Băile Herculane sau pot fi transmise prin e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 04.07.2017.

În data de 05.07.2017 Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Băile Herculane va organiza împreună cu entitățile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative,  reprezentanți ai societății civile, mediul de afaceri etc.) o întâlnire în vederea finalizării consultării publice și a susținerii cu investiții ulterioare a proiectului „Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Stațiunii Băile Herculane”.

Mai multe informații puteți obține de la persoana de contact:

Nume, prenume: Nasta Dan

Telefon: 0255-560439

E-mail: email

Fișa proiectului poate fi descărcată și consultată aici: pdf download 


Dezbatere publică în data de 25.05.2017 

Se va dezbate REGULAMENTUL privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local la nivelul Orasului Baile Herculane

materialul poate fi vizualizat si descarcat aici: pdf download